Daljinsko jahanje (Endurance) prijedstavlja ispit izdržljivosti jahača i konja na prirodnim stazama koje se ne uređuju od strane organizatora na distancama od 80 km – 360 km bilo kao jednodnevna ili višednevna takmičenja. Sve utakmice ispod 80 km  imaju za cilj pripremu takmičara i konja za međunarodni nastup i dobijanje nacionalnog vrhunskog sportskog stvaralaštva..Na programu je svjetskih, evropskih, balkanskih i nacionalnih šampionata. Održava se u okviru Svjetskih konjičkih igara. Jahač i konj zadatu prirodnu putanju treba da pređu u što kraćem vremenu ali tako da se ni jahač ni konj ne dovedu u rizični zdravstveni status. Ova takmičenja su izuzetno naporna i za jahača i za konja, zahtjevaju visok nivo psiho-fizičke spremnosti. Zbog ekstremnih napora na ovim takmičenjima poslije i u toku svake utakmice, poslije određene zadate distance se vrši obavezan veterinarski pregled konja i daje se konjima obavezan odmor. Tek ako veterinar da saglasnost takmičarski par može da nastavi sa takmičenjem. Najbolji je takmičar koji za što kraće vreme pređe zadatu prirodnu putanju.