Pozivamo Vas na besplatnu edukaciju koja će se održati u KK"Čokorska polja" u nedelju, 1.9.2019.

Edukacija će se sastojati od praktičnog i teoretskog dijela.

 besplatna edukacija cokorska polja